Công nghệ giám sát mới có thể tìm thấy 36 triệu khuôn mặt mỗi giây

Hitachi Kokusai Electric, một công ty của Nhật, mới cho ra đời một camera giám sát, có thể chụp ảnh một khuôn mặt và tìm ra 36 triệu khuôn mặt khác có nét tương tự trong cơ sở dữ liệu chỉ trong vòng một giây.
Trong khi một công việc tương tự thường yêu cầu hàng giờ để chọn lọc thì công nghệ mới của công ty chỉ sử dụng các thuật toán để tìm ra gương mặt phù hợp. Nó cho phép bất kì tổ chức nào, từ

Advertisements
This entry was posted in phần mềm. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s