Card đồ họa: Asus EAH6990/3D/4S/4GD5

Với cấu trúc 2 nhân, khả năng chuyển đổi BIOS tăng xung nhân và các hỗ trợ tích cực cho xử lý và hiển thị hình ảnh, AMD Radeon HD 6990 – GPU hỗ trợ DirectX 11, đỉnh nhất của AMD trong thời điểm hiện tại đã được Asus hiện thực trên card đồ họa Asus EAH6990/3D/4S/4GD5 đã thể hiện tốt sức mạnh Antilles.

Gigabyte GV-R699 màu đen điểm chi tiết đỏ, hình khối hộp to lớn và chắc chắn với chiều dài quá

This entry was posted in Phần cứng. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s