Asetek làm mát cho MTXT chơi game bằng chất lỏng

Việc làm mát bằng chất lỏng của Asetek nhằm để thay thế những quạt gió được sử dụng để làm mát các MTXT chơi game.Phần lớn MTXT ngày nay được làm mát bằng quạt gió, nhưng sức nóng mà chúng tạo ra đã và đang tăng lên khi các máy tính trở nên nhanh hơn. Quạt gió cũng đang quay nhanh hơn để tản nhiệt, làm cho các MTXT ồn hơn. Asetek cho biết, công nghệ làm mát bằng chất lỏng mới là hệ thống hiệu quả

Advertisements
This entry was posted in tin tức công nghệ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s