Quà tặng âm nhạc: SOUVENIR hay GIFT?

Cậu hay bảo tớ là SOUVENIR của trái tim cậu. Nhưng tớ lại yêu từ GIFT hơn.

Vì nghe SOUVENIR có gì đó xa xôi, như là của ngày hôm qua, của quá khứ. Tớ lại muốn là một phần trong cuộc sống của cậu – cả trong quá khứ lẫn hiện tại.Vì thế, tớ yêu từ GIFT hơn. GIFT là tặng phẩm, là một cái gì đó dịu dàng và thân thương lắm. Dù tớ thì không xứng đáng với từ đó, không xứng đáng một chút nào.Chúng mình

Advertisements
This entry was posted in Thế giới âm nhạc. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s