VirtualBox 4.1.10.76795 Final Multilanguage

VirtualBox 4.1.10.76795 Final Multilanguage | 87 MBVirtualBox – Chương trình chạy trên các hệ thống điều hành cùng một máy tính ảo. Đây là một công cụ thuận tiện và chức năng ảo hóa, tính toán như là người dùng doanh nghiệp và nhà. Chương trình hỗ trợ nhiều khách sạn khác nhau điều hành Windows gia đình hệ thống (NT/2000/XP/2003/Vista/7), cũng như DOS, Linux và OpenBSD. Trong các ứng dụng khác

Advertisements
This entry was posted in phần mềm, System Tools. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s