MediaCoder 2011 R11 5230 FINAL

MediaCoder 2011 R11 5230 FINAL + Portable | 38.5/42.82 Mb MediaCoder là một công cụ rất hữu ích có tính năng gần như tất cả là âm thanh / video codec và các công cụ được sử dụng cho các phương tiện truyền thông chuyển mã. Tiện ích này được cập nhật liên tục có nghĩa là bạn có thể chắc chắn rằng nó cung cấp các codec mới nhất và các công cụ. MediaCoder là một phổ quát miễn phí hàng loạt phương

Advertisements
This entry was posted in Multimedia, tin tức công nghệ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s