Diệt malware “Ask Toolbar” bằng Ccleaner

Ask Toolbar (ask.toolbar.com hay ask.com) là một công cụ tìm kiếm nhưng được liệt vào dạng malware, do khi “dính” phải công cụ này trình duyệt sẽ khởi động chậm chạm và khó gỡ bỏ, gây ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất hệ thống, điều đáng nói ở đây là bạn sẽ khó gỡ bỏ công cụ này bằng tiện ích Add/Remove Program của Windows, nếu muốn xóa bỏ triệt để công cụ Ask.com, bạn có thể dùng ngay phần mềm

Advertisements
This entry was posted in Anti Virus – Spyware, phần mềm, thủ thuật. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s