Cách "xóa sổ" những registry cứng đầu trên PC

Khi cài đặt bất kỳ một ứng dụng nào đó trong Windows, bên cạnh các tập tin cài đặt nằm trong những thư mục cũng sẽ có rất nhiều khóa registry được tạo ra bên trong hệ thống. Tất nhiên là những khóa registry này không phải lúc nào cũng bị xóa trong những lúc mà người dùng thực hiện gỡ bỏ ứng dụng. Lâu ngày các khóa của những ứng dụng đã bị gỡ bỏ do không được xóa đi sẽ làm cho toàn bộ registry của

Advertisements
This entry was posted in phần mềm, System Tools, thủ thuật. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s