Just Color Picker – Cho biết mã màu của một điểm

Just Color Picker nhanh chóng và dễ dàng rất hữu ích trong công việc. Khi chạy chương trình, chỉ di chuyển con trỏ chuột đến bất cứ nơi đâu trên màn ảnh và bạn sẽ được thông báo về màu sắc của điểm đó. Bạn có thể đưa giá trị màu nằm trong khuân dạng: HTML, RGB, HEX, HSB/ HSV, và HSL.Nếu bạn yêu cầu mã màu chương trình sẽ sao chép một phần hay đầy đủ của mã màu của điểm đó. Với một nút tắt đơn

Advertisements
This entry was posted in Graphics - Designs, thủ thuật. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s