Tải phần mềm ghi đĩa Nero miễn phí

Tải phần mềm ghi đĩa Nero miễn phíPhần ghi đĩa tốt nhất hiện nay là Nero có thể ghi mọi thứ bạn cần từ tài liệu, boot, video, dvd, cd …Nhưng tiết là nó không miễn phí, phải mua mới sử dụng được. Hầu hết người Việt đều sử dụng chùa phần mềm ghi đĩa này.Đây là link tải phần mềm ghi đĩa Nero từ trang chủ bạn được dùng thử 15 ngày.http://www.nero.com/enu/downloads-nero11-trial.phpCòn việc làm sao

Advertisements
This entry was posted in phần mềm. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s