Hướng dẫn cách tạo file ẩn

Hướng dẫn cách tạo file ẩnBạn có một vài file tế nhị, hay quan trọng cần bảo mật và không muốn ai đó xem. Có hai cách để bạn thực hiện là “ẩn file” và “tạo mật khẩu”. Đối với cách “tạo mật khẩu” thì đòi hỏi bạn phải có phần mềm, mà thường thì các phần mềm này có bản quyền và bạn phải mua. Nhưng đối với file nhỏ thì bạn có thể tạo nén và đặt mật khẩu bằng phần mềm Winrar. Sau đây là hướng dẫn

Advertisements
This entry was posted in Thủ Thuật Tin Học. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s