Hướng dẫn cách tạo blog

Hướng dẫn cách tạo blogBlog 360 plus của Yahoo rất phổ biến ở Việt Nam, và có lẽ bạn đã từng ghé thăm một vài blog 360 plus. Nếu chưa mời bạn hãy xem một blog tạo bằng dịch vụ 360plus của Yahoo http://vn.360plus.yahoo.com/huongdanblogCách tạo blog 360 plusBước 1: Tạo tài khoảng Yahoo (Yahoo chat) (hướng dẫn tạo tài khoảng Yahoo)Bước 2: Đăng nhập vào tài khoảng YahooBước 3: Vào Menu 360plusBước

Advertisements
This entry was posted in Blog 360 Plus. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s