Hướng dẫn cài đặt đồng hồ trên desktop máy tính

Cài đặt đồng hồ trên desktop máy tính1. SE-DesktopConstructor 1.3.1.20 (1.05 MB) (update 23/01/2011) DownloadChức năng:- Thay đổi hình nền, thêm đồng hồ hoặc lịch trên desktop máy tính.- Hỗ trợ Windows 2000/2003/XP/Vista/Win7- Yêu cầu: NET 2.0Hướng dẫn sử dụng:- Sau khi cài đặt, chương trình sẽ thêm đồng hồ và lịch tháng trên màn hình desktop (tạo shortcut cho chương trình trên Desktop nếu không

Advertisements
This entry was posted in Thủ Thuật Tin Học. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s