Hướng dẫn đổi trình duyệt web mặc định

Hướng dẫn đổi trình duyệt web mặc địnhMỗi lần khi có những cập nhật lớn xảy ra với trình duyệt web của bạn, nó có thể thay đổi cả giao diện sử dụng trình duyệt. Trong thực tế, nếu những thay đổi lớn đó ảnh hưởng đến truy cập của bạn và lúc này thậm chí bạn có thể muốn từ bỏ trình duyệt mặc định của bạn và thay vào một trình duyệt mới. Dưới đây, sẽ giúp bạn thiết lập trình duyệt mặc định

Advertisements
This entry was posted in Internet. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s