Hướng dẫn truy cập các website bi chặn

Hướng dẫn truy cập các website bi chặnĐể truy cập vào một website bị chặn do đó là website người lớn hay các website mà Vietnam không chấp nhận, nên những người quản lý đã dựng nên một bức tường ngăn cấm bạn. Nhưng đôi khi bạn vào website với múc đích chính đáng chẳn hạn như vào facebook thì việc làm ngăn chặn này không thể chấp nhận được. Sau đây là một vài cách bạn có thể leo qua bức tường vô

Advertisements
This entry was posted in Internet. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s