Hướng dẫn lấy avatar của bạn chat

Hướng dẫn lấy avatar của bạn chatBạn chỉ cần thay nick chat mà bạn cần lấy avatar vào vị trí XXX vào link bên dưới rồi sau đó dán lên trình duyệt web (vị trí mà bạn hay gõ www. ..) >>> enter.http://img.msg.yahoo.com/avatar.php?yids=XXX&format=jpgHướng dẫn lấy avatar của bạn chat

Advertisements
This entry was posted in Yahoo Chat. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s