Hướng dẫn biến winxp "lậu" thành winxp có bản quyền

Hướng dẫn biến winxp “lậu” thành winxp có bản quyềnMời các bạn download tập tin đính kèm trong bài viết này (Make Windows Genuine.rar), mở file nén ra và double click (click đôi) vào License Key.reg để kích hoạt nó.Nó sẽ hỏi bạn Yes-No, chọn Yes. Sau đó thì Ok.Vậy là xong rồi đó.Windows XP của bạn bây giờ đã là Windows có bản quyền.Enjoy it. Thông tin thêm:Để kiểm tra Windows có bản quyền chưa

Advertisements
This entry was posted in Hệ điều hành. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s