Hướng dẫn Backup và Restore trong Windows 7

Hướng dẫn Backup và Restore trong Windows 7Công việc này không mất nhiều thời gian của bạn nhưng nó công dụng rất lớn, bạn sẽ không phải cài lại máy tính vời nhiều phần mềm, tiện ích khi máy tính của bạn bị lỗi hay virus tấn công. Bạn chỉ cần backup dữ liệu lại hoặc restore thì máy tính của bạn sẽ trở lại hiện trạng lúc chưa xãy ra sự cố. Nó giống như một cổ máy quay ngược thời gian. Thật sự đây

Advertisements
This entry was posted in Hệ điều hành. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s